stránky nezávislého spolupracovníka společnosti Eurona s.r.o.

Není vám lhostejné vaše zdraví a okolí ve kterém žijete? Zeptejte se mně na více informací o nových ekologicky šetrných českých výrobcích bez chloru, formaldehydů, fosfátu, plnidel, které nebyli nidky testovány na zvířetech. V nabídce přes 211 luxusních výrobků (dobrých pomocníků) k úklidu domácnosti, praní ošetření automobilu ale i koupelové kosmetiky, které nenajdete nikde v maloobchodní síti.

MultiLevelMarketing

Finanční stránka MLM

Princip MultiLevelMarketing - MLM

 Multi Level Marketing - MLM má po celém světe dlouhou tradici a působí v něm tisíce firem. Příčiny vzniku MLM, jsou podstatně nižší rozjezdové náklady firmy oproti obdobnému začátku klasickou cestou. Produkty by ale měli být kvalitnější nebo alespoň konkurenceschopné v porovnání s běžnými výrobky. U MLM dochází také  k užšímu kontaktu mezi distributorem a koncovým zákazníkem díky zákaznickému servisu od poradců.

 

 

 

Ekonomická podstata MLM

 

Příklad A bude znázorňovat klasickou obchodní činnost. Příklad B bude znázorňovat princip MLM.

 

 

 Příklad A klasická firma: --->

  Výroba   --->    Velkoobchod   --->    Maloobchod    --->    Konečný zákazník

    --->                                           Reklama                                            --->

 

 V každém kroku dochází k nárůstu koncové ceny. Navíc je nutno připočítat náklady za reklamu.

 

Příklad B MLM firmy: --->

Výroba  -->   Distributor/spolupracovník/   -->  Konečný zákazník

 

V tomto případě jsou zcela vynechány náklady na reklamu a i náklady mezistupňů nejsou tak vysoké a je jich mnohem méně než v bodě A. V případě B MLM se výrazně ušetří peníze, a ty rozdělují mezi distributory a zákazníky.

 

Výdělek v MLM:

 

Zboží, které budete od MLM firmy dostávat, bude levnější než je koncová prodejní cena. Tento rozdíl je obvykle až 30 % z  hodnoty zboží. Pokud tedy zboží odeberete pro svou vlastní spotřebu, ušetříte, a to se dá považovat i za jakýsi výdělek.


Zboží, které jste od MLM firmy nakoupili, prodáte. Vaším ziskem je tady rozdíl mezi cenou, za kterou jste nakoupili a za kterou jste prodali. Jako v bodě.1, takže jde o desítky procent koncové ceny zboží.
 

Příjem z takzvané mezi provize, nebo-li odměna za vedení týmu. Spolupracovník MLM firmy můžete nejen nakupovat zboží se slevou, ale můžete také vytvářet svůj vlastní tým spolupracovníků. Budete pak mít z produkce spolupracovníků pod Vámi určité procento, které Vám bude vyplácet MLM firma. Toto procento nejde na úkor spolupracovníka pod Vámi, ale vyplácí Vám ho firma. Jde o finance ušetřené oproti běžnému prodejnímu řetězci, např peněz ušetřených za reklamní činnost, které jsou pak formou mezi provizí rozdělovány mezi spolupracovníky.


MLM versus Finanční úřad třeba ŽL

 

Živnostenský list není potřeba pokud příjmy v určitém daňovém období nejsou nad hranicí stanovenou v Zákoně o daních. Poté nemusíte Finančnímu úřadu nic hlásit, ani si nemusíte pořizovat živnostenský list. Pokud, ale tuto hranici překročíte, tak většinou zjistíte, že tento druh činnosti se Vám vyplatí, pak je potřeba si pořídit Živnostenský list. Nemáte, ale vždy při své činnosti nadřízeného, pevnou pracovní dobu, plat, závazné úkoly stanovené někým jiným. Vše odvisí pouze od Vás.

Žádné komentáře
 
autor stránek: Markéta Šichová, tel.: 775 244 015, icq: 267-609-421, MarketaHusakova@seznam.cz, skype: gretuska0071