stránky nezávislého spolupracovníka společnosti Eurona s.r.o.

Není vám lhostejné vaše zdraví a okolí ve kterém žijete? Zeptejte se mně na více informací o nových ekologicky šetrných českých výrobcích bez chloru, formaldehydů, fosfátu, plnidel, které nebyli nidky testovány na zvířetech. V nabídce přes 211 luxusních výrobků (dobrých pomocníků) k úklidu domácnosti, praní ošetření automobilu ale i koupelové kosmetiky, které nenajdete nikde v maloobchodní síti.

MultiLevelMarketing

MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb!

Základní princip MLM je prodej zboží nebo služby. Ti, kteří o MLM něco vědí, si určitě řeknou: "Co je to za hloupost? Vždyť základním principem MLM je přece vytváření struktur nezávislých distributorů." Tak jako když převážíme metrák brambor na vozíku taženém koněm nebo použijeme k převozu nákladní automobil, vždy se jedná o přemisťování brambor z jednoho místa na druhé. Stejně tak i v obchodě - jestli použijeme síť velkoobchodů, reklamu v televizi, nebo využijeme síť nezávislých distributorů, jedná se vždy o prodej. Zde je také počátek mnohých omylů. MLM je nástroj k prodeji výrobků nebo služeb. Jako každý nástroj má své výhody a nevýhody. Jestliže se tedy nejedná o skutečný prodej výrobku nebo služby, nejedná se ani o MLM.

PODÍVEJME SE TEDY JAK CESTUJE VÝROBEK PŘI POUŽITÍ ROZDÍLNÝCH METOD

Klasický systém prodeje

Výrobek se vyrobí za stokorunu, pak se předá velkoobchodům, skladům, dopravcům, dealerům, maloobchodům a nakonec ho dostane spotřebitel. Aby se o výrobku spotřebitel dozvěděl, je třeba vytvořit reklamu (reklamní agentura) a zaplatit její zveřejnění (TV, rádio, billboardy apod.). To, co stálo stokorunu, stojí nakonec třeba trojnásobek. Je to dlouhá a drahá cesta.

Multi level marketing

Zruší se tradiční mezičlánky a část ušetřených peněz dostane přímo prodejce, který zastupuje práci klasických zprostředkovatelů. Navíc dostane prodejce další část ušetřených peněz za práci lidí, které získal do svojí struktury. Zbytek ušetřených peněz se použije na vývoj výrobku, případně na snížení konečné ceny výrobku.

Dá se tedy říci, že MLM je systém, který zamezuje plýtvání. Ušetřené peníze se rozdělí mezi zákazníky, prodejce a organizátory.

Prostřednictvím MLM může na trh proniknout i firma, která má výjimečný produkt, ale nemá dostatek peněz proniknout na trh klasickou cestou.

Princip MultiLevelMarketing - MLM

 Multi Level Marketing - MLM má po celém světe dlouhou tradici a působí v něm tisíce firem. Příčiny vzniku MLM, jsou podstatně nižší rozjezdové náklady firmy oproti obdobnému začátku klasickou cestou. Produkty by ale měli být kvalitnější nebo alespoň konkurenceschopné v porovnání s běžnými výrobky. U MLM dochází také  k užšímu kontaktu mezi distributorem a koncovým zákazníkem díky zákaznickému servisu od poradců.

 

 

 

Ekonomická podstata MLM

 

Příklad A bude znázorňovat klasickou obchodní činnost. Příklad B bude znázorňovat princip MLM.

 

 

 Příklad A klasická firma: --->

  Výroba   --->    Velkoobchod   --->    Maloobchod    --->    Konečný zákazník

    --->                                           Reklama                                            --->

 

 V každém kroku dochází k nárůstu koncové ceny. Navíc je nutno připočítat náklady za reklamu.

 

Příklad B MLM firmy: --->

Výroba  -->   Distributor/spolupracovník/   -->  Konečný zákazník

 

V tomto případě jsou zcela vynechány náklady na reklamu a i náklady mezistupňů nejsou tak vysoké a je jich mnohem méně než v bodě A. V případě B MLM se výrazně ušetří peníze, a ty rozdělují mezi distributory a zákazníky.

 

Výdělek v MLM:

 

Zboží, které budete od MLM firmy dostávat, bude levnější než je koncová prodejní cena. Tento rozdíl je obvykle až 30 % z  hodnoty zboží. Pokud tedy zboží odeberete pro svou vlastní spotřebu, ušetříte, a to se dá považovat i za jakýsi výdělek.


Zboží, které jste od MLM firmy nakoupili, prodáte. Vaším ziskem je tady rozdíl mezi cenou, za kterou jste nakoupili a za kterou jste prodali. Jako v bodě.1, takže jde o desítky procent koncové ceny zboží.
 

Příjem z takzvané mezi provize, nebo-li odměna za vedení týmu. Spolupracovník MLM firmy můžete nejen nakupovat zboží se slevou, ale můžete také vytvářet svůj vlastní tým spolupracovníků. Budete pak mít z produkce spolupracovníků pod Vámi určité procento, které Vám bude vyplácet MLM firma. Toto procento nejde na úkor spolupracovníka pod Vámi, ale vyplácí Vám ho firma. Jde o finance ušetřené oproti běžnému prodejnímu řetězci, např peněz ušetřených za reklamní činnost, které jsou pak formou mezi provizí rozdělovány mezi spolupracovníky.


MLM versus Finanční úřad třeba ŽL

 

Živnostenský list není potřeba pokud příjmy v určitém daňovém období nejsou nad hranicí stanovenou v Zákoně o daních. Poté nemusíte Finančnímu úřadu nic hlásit, ani si nemusíte pořizovat živnostenský list. Pokud, ale tuto hranici překročíte, tak většinou zjistíte, že tento druh činnosti se Vám vyplatí, pak je potřeba si pořídit Živnostenský list. Nemáte, ale vždy při své činnosti nadřízeného, pevnou pracovní dobu, plat, závazné úkoly stanovené někým jiným. Vše odvisí pouze od Vás.

Network Z MLM systému plynou výhody jak pro firmu, která MLM organizuje, tak pro distributory, kteří se MLM účastní. Ovšem pouze za předpokladu, že jak pořadatel, tak distributoři dodržují základní "pravidla hry."

Výhody pro distributory:

  • Možnost nakupovat výrobky pro sebe a svoji rodinu za nižší - velkoobchodní ceny.
    To může využít každý, komu se výrobky osvědčí a chce je používat častěji.
  • Možnost výrobky dále prodávat a vytvořit si síť zákazníků, tedy zdroj vedlejšího příjmu. A to bez jakýchkoliv investic potřebných na nákup zboží. Jednoduše shromáždí závazné objednávky od svých zákazníků a přípravky nakoupí.
  • Možnost vytvářet síť MLM, tj.vyškolit další distributory a získat určité procento zisku z tržeb realizovaných jimi a jejich dalšími distributory. To je příležitost pro samostatné jedince s notnou dávkou entuziasmu. Pokud jsou zachována základní pravidla fungování MLM, je možno tímto způsobem vytvořit "firmu ve firmě" - samostatně fungující skupinu distributorů. Velice stabilní a trvalý zdroj příjmů s poměrně neomezenou možností růstu.

Výhody pro pořádající firmu:

Pokud je firma po všech stránkách perfektní - viz Jakou firmu si pro MLM vybrat/hledisko firmy-, platí: vysoká stabilita s trvalým růstem do budoucna a možností zavádět nové výrobky na trh do již fungující sítě. Z výše uvedeného také vyplývá jedna důležitá věc. Distributoři, obzvláště ti, kteří vytvářejí MLM sítě, a "mateřská" firma musí být pro úspěch partneři. Jakékoliv jednání, které by se odchylovalo od tohoto pravidla, vede k velkým problémům.

 
autor stránek: Markéta Šichová, tel.: 775 244 015, icq: 267-609-421, MarketaHusakova@seznam.cz, skype: gretuska0071